Paweł Repsch

Ostateczny termin przeglądu instalacji elektrycznej

Uprzejmie informujemy że w poniższych terminach odbędzie się III ostateczny, obowiązkowy (art. 62 Prawa Budowlanego) przegląd instalacji elektrycznej. 13 marca 2024r w godzinach 18.00 – 20.00 w budynku przy ulicy Wspólnej 41 oraz Armii Ludowej 7 14 marca 2024r w godzinach 18.00 – 20.00 w budynkach przy ulicy Polnej 30, Polnej 30A, Polnej 30B Firma

Ostateczny termin przeglądu instalacji elektrycznej Read More »

Odbiór kart parkingowych

Administracja S.M. Łazienkowska prosi użytkowników miejsc postojowych  o odbiór kart parkingowych do dnia 15 marca 2024 roku. Karty dostępne w biurze administracji, w godzinach pracy. Przypominamy, że parkowanie na terenie osiedla odbywa się wyłącznie na podstawie posiadanej karty parkingowej, umieszczonej za szybą samochodu, w widocznym miejscu.

Odbiór kart parkingowych Read More »

Walne Zgromadzenie 25.06.2024 Porządek obrad