Awaria

https://www.mpwik.com.pl/view/awarie

Dnia 1 grudnia 2023 roku miała miejsce awaria wodociągu w budynku na Wspólnej 41 – było to wyłączenie awaryjne przez MPWiK, spowodowane awarią magistrali wodociągowej.

Walne Zgromadzenie 25.06.2024 Porządek obrad

Wspólna 41 Przekształcenia

Nieczynne biuro

Nieczynne biuro

Utrudniony wjazd na parking Polna

Ostateczny termin przeglądu instalacji elektrycznej

Walne Zgromadzenie 25.06.2024 Porządek obrad