UWAGA

  W dniach 22.12.2023 oraz  02.01.2024  Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” będzie nieczynne.

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki

Niższe opłaty za śmieci w Warszawie

Walne Zgromadzenie 25.06.2024 Porządek obrad

Wspólna 41 Przekształcenia

Nieczynne biuro

Nieczynne biuro

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki