Utrudniony wjazd na parking Polna

Nieczynne biuro

Utrudniony wjazd na parking Polna

Ostateczny termin przeglądu instalacji elektrycznej

Odbiór kart parkingowych

Informacja o przeglądzie elektrycznym

Awaria ciepłownicza (w tym ciepłej wody) na Armii Ludowej 7 – awaria ma miejsce po stronie VEOLII. Termin zakończenia 09.01.2024, godz. 22:00.