Gospodarze domów

Zakres obowiązków gospodarzy domów

Zakres czynności i obowiązków gospodarza domu zatrudnionego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska”
Do podstawowych obowiązków gospodarza domu należy dbałość o powierzone mu obiekty i tereny w zakresie utrzymania czystości oraz czuwanie nad przestrzeganiem porządku domowego i bezpieczeństwa.

Obowiązki porządkowe na terenie zewnętrznym

 1. Zamiatanie chodników, parkingu, usuwanie śmieci i innych zanieczyszczeń – 5 razy w tygodniu.
 2. Zamiatanie chodnika wzdłuż osiedla, przy lokalach usługowych – 5 razy w tygodniu
 3. Zamiatanie, uporządkowanie (zgniatanie kartonów i wrzucanie do pojemników) w wiatach śmietnikowych, 5 razy w tygodniu (dot. Polnej 30, 30A, 30B naprzemiennie co tydzień inny gospodarz).
 4. Zamiatanie i oczyszczanie rowerowni 1 raz w tygodniu.
 5. Mycie glazury w komorach śmietnikowych – 1 raz w miesicącu.
 6. Odśnieżanie ciągów pieszo-jezdniowych, usuwanie oblodzzeń posypywanie piaskiem oraz mieszanka piaskowo solną ( w zależności od częstotliwości opadów).
 7. Wywieszanie w święta narodowe flag, zdejmowanie i utrzymywanie ich w czystości.
 8. Wywieszanie i usuwanie starych ogłoszeń Administracji w gablotach i na klatkach schodowych.
 9. Doręczanie mieszkańcom pism Rady Nadzorczej, Zarządu i Administracji.
 10. Wykonywanie innych czynności na polecenie pracodawcy.

Obowiązki porządkowe w budynkach

 1. Zamiatanie klatek schodowych – 5 razy w tygodniu, oraz w miarę potrzeby dodatkowo.
 2. Zmywanie parterów i podłogi windy – 5 razy w tygodniu do godz. 11 oraz w miarę potrzeby dodatkowo.
 3. Mycie przeszkleń w drzwiach wejściowych i na piętrach – 5 razy w tygodniu
 4. Zmywanie całych klatek schodowych i korytarzy (każda kondygnacja) – 1 raz w tygodniu.
 5. Mycie ścian + mycie luster windowych i czyszczenie prowadnic – 3 razy w tygodniu.
 6. Wycieranie kurzu na parapetach, skrzynkach, samozamykaczach, futrynach – 1 raz w tygodniu.
 7. Wycieranie barierek schodowych – 1 raz w tygodniu.
 8. Czyszczenie drzwi wejściowych – 1 raz w tygodniu.
 9. Usuwanie pajęczyn -1 raz w tygodniu lub według potrzeb.
 10. Mycie lamperii ściennych oraz Luxferów – 1 raz na dwa tygodnie oraz w miarę potrzeby dodatkowo.
 11. Sprzątanie korytarzy piwnicznych – 2 raz w miesiącu.
 12. Mycie okien i kloszy oświetleniowych – 2 razy w roku, 2 tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz na polecenie Kierownika Administracji.
 13. Mycie pralni i suszarni- 1 raz na dwa tygodnie.
 14. Mycie drzwi balkonowych i na klatkach schodowych – 1 raz na dwa tygodnie.
 15. Transport pojemników śmieciowych do wiaty śmietnikowej przy ul. Polnej w dni wyznaczonego odbioru przez MPO.
 16. Zgłaszanie awarii, dewastacji i uszkodzeń.

Walne Zgromadzenie 25.06.2024 Porządek obrad