Zarząd

Skład Zarządu:

Grzegorz Walter – Prezes Zarządu

Mariusz Gaj – Członek Zarządu