Komunikaty/Przetargi

 

 • Dnia 1 grudnia 2023 roku miała miejsce awaria wodociągu w budynku na Wspólnej 41 – było to wyłączenie awaryjne przez MPWiK, spowodowane awarią magistrali wodociągowej.
  https://www.mpwik.com.pl/view/awarie
 • Informacja o podwyżkach
  Szanowni Państwo, Spółdzielnia Mieszkaniowa Łazienkowska przesyła informacje w sprawie podwyżek kosztów eksploatacji zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/11/2023 z dnia 29.11.2023 r., oraz podwyżki funduszu remontowego zgodnie z Uchwałą nr. 2/11/2023 Rady Nadzorczej z dnia 29.11.2023 r. od dnia 01.03.2024 r. Pozostałe opłaty pozostają bez zmian. W załączeniu w.w. uchwały, Uchwała RN 2.11.2023 Uchwała RN 3.11.2023
 • Uchwała 3/11/2023
 • Uchwała 2/11/2023
 • Informacja w sprawie podwyżek kosztów eksploatacji i funduszu remontowego. Więcej na stronie: Dokumenty/Rada Nadzorcza
 • Lokal usługowy na wynajem

                     

  Lokal usługowy na wynajem

  Zapraszamy do wynajęcia przestronnego lokalu usługowego na parterze w doskonałej lokalizacji – Warszawa, Śródmieście. Lokal składa się z dwóch części o powierzchniach 141,4m2 i 114,5m2, co daje ogólną powierzchnię wynoszącą 255,9m2. Jednym z głównych atutów tego lokalu jest jego dogodne położenie przy deptaku, co zapewnia łatwy dostęp i dużą widoczność dla potencjalnych klientów. Wejście do lokalu znajduje się bezpośrednio przy deptaku, co dodatkowo ułatwia dotarcie do niego. Lokal był wcześniej wykorzystywany jako przychodnia medyczna, co oznacza, że jest on odpowiednio przystosowany do prowadzenia różnego rodzaju działalności usługowej. Cena proponowana za wynajem to 95 zł/m2  –  24 300 zł netto, jednak jesteśmy otwarci na negocjacje w tej kwestii. Warto podkreślić, że lokalizacja oraz powierzchnia tego lokalu sprawiają, że jest to atrakcyjna oferta dla przedsiębiorców poszukujących przestrzeni do prowadzenia swojej działalności. Jeśli jesteś zainteresowany tym lokalem usługowym w Warszawie Śródmieście, skontaktuj się z nami już teraz, aby umówić się na oglądanie i uzyskać więcej informacji. Nie przegap tej okazji i zapewnij swojej firmie doskonałe miejsce do rozwoju!

    https://www.otodom.pl/pl/oferta/lokal-uslugowy-na-wynajem-goraco-polecam-ID4neiE
 • Zawiadomienie

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Łazienkowska” informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” w dniu 14 czerwca 2023 r. podjęło uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Jednocześnie określiło termin kontynuacji przerwanego Walnego Zgromadzenia. Tym samym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” w Warszawie zwołuje (celem kontynuacji) Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” w Warszawie,

  na dzień 21.06.2023 r. (środa) o godz. 17:00

   w sali konferencyjnej (I p.) Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej 7A.

 • Informacja dot. Zbliżającego się Walnego Zgromadzenia

  Informacja do pobrania.

 • ZAWIADOMIENIE

  Na podstawie art. 83 ust. 2 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” zwołuje 

  Walne Zgromadzenie 

  Członków Spółdzielni Mieszkaniowej,,Łazienkowska” w Warszawie, na dzień 14.06.2023 r. (środa) o godz. 17:00 

  w sali konferencyjnej (I p.) Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej 7A 

  Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 

  1. Otwarcie obrad. 
  2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia. 
  3. Odczytanie listy pełnomocnictw. 
  4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 
  5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r. 
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r. 
  7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 r. 
  8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 r. 
  9. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. 
  10. Sprawozdanie finansowe za 2022 r. 
  11. Przedstawienie protokołu z lustracji za lata 2019-2021. Wnioski polustracyjne. 12. Podjęcie uchwał w sprawie: 
   a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 r. 
   b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 r. 
   c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. 
   d) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. e) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 
   f) Podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r. 
   g) Podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r. 
  12. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. 
  13. Wybór delegata na Zjazd Przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości. 
  14. Zmiana Statutu. 
  15. Sprawy różne. Dyskusja. 
  16. Zamknięcie obrad.

  Zgodnie z art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się z materiałami objętymi porządkiem obrad. Materiały będą do wglądu począwszy od dnia 30 maja 2023 r. w siedzibie SM,, Łazienkowskaul. Polna 30 00-635 Warszawa w dniach: w poniedziałek 8-18, wtorekczwartek 8-16, piątek 8-14, a ponadto na stronie internetowej www.lazienkowska.info 

  Serdecznie zapraszamy!!! 

  WAŻNE INFORMACJE 

  1. Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia. 
  2. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu poprzez ustanowionych w tym celu pełnomocników. 
  3. Pełnomocnik osoby fizycznej nie może być wybierany do Rady Nadzorczej lub zostać członkiem Zarządu. 
  4. Pełnomocnictwo powinno zawierać: datę Walnego Zgromadzenia którego dotyczy pełnomocnictwo, imię, nazwisko, podpis Członka Spółdzielni oraz Pełnomocnika. 
  5. Pełnomocnik jest zobowiązany do przekazania obsłudze Walnego Zgromadzenia oryginału pełnomocnictwa przy składaniu podpisu na liście obecności. 
  6. Treść pełnomocnictw jest sprawdzana przez obsługę prawną Walnego Zgromadzenia, która decyduje o dopuszczeniu pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu 
  7. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ustawie. 
  8. Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków. 
  9. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego. 
  10. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 4, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. 11. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia. 
  11. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu. 
  12. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej. 
  13. Mandaty będą wydawane za okazaniem dowodu osobistego bądź innego dokumentu tożsamości.

  Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowskaw Warszawie nastąpi uroczyste podziękowanie za wieloletnią pracę Panu Jakubowi Sulborskiemu Kierownikowi Działu Technicznego

 • Informacja o wymianie liczników III termin – Ostatni

  Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Prosimy Państwa o obowiązkową obecność
  w domu w dniach:

  Adres nieruchomościData wymianyGodziny wymianyNumery lokali
  WSPÓLNA 4129.03.2023 r.11:00-13:303, 22, 23, 39, 52, 61, 63, 65, 79
  ARMII LUDOWEJ 729.03.2023 r.16:30-18:304, 7, 14,16, 53, 65, 90
  POLNA 3029.03.2023 r.13:30-16:3026, 57
  POLNA 30A29.03.2023 r.13:30-16:303, 15, 27, 57, 59
  POLNA 30B29.03.2023 r.13:30-16:3013, 33, 43, 48
  • Prosimy o udostępnienie lokali oraz przygotowanie miejsca montażu wodomierzy tj.: zdjęcie zabudowy ekranów, szafek oraz elementów zasłaniających dostęp.
  • Przewidywany czas wykonania wymiany w jednym lokalu może wynieść do 30 minut.
  • Wykonanie prac prosimy potwierdzić na smartfonie u Wykonawcy.
  • Mogą wystąpić również okresowe przerwy w dostawie wody.
   W przypadku potrzeby określenia bardziej precyzyjnego terminu montażu wskaż przedział godzinowy, który najbardziej Ci odpowiada:
  1. Kontaktując się telefonicznie pod numerem tel. 22 101 06 27  (czynny pon.-pt. godz. 10:00-18:00)
  2. Wypełniając formularz – zeskanuj w swoim telefonie kod QR zamieszczony obok i postępuj według instrukcji.