Informacje i dokumenty Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej SM „Łazienkowska”

Prezydium Rady Nadzorczej:

Przewodniczący – Bartosz Szyke
Zastępca Przewodniczącego – Danuta Urbanowicz
Sekretarz – Waldemar Pastuszuk

Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej– Krzysztof Karcz
Członkowie: Mariola Nowacka, Urszula Orzoł, Ireneusz Grochocki

📧 rada.nadzorcza@lazienkowska.info

Plan Finansowy 2024

Plan Remontów 2024

Uchwała Rady Nadzorczej 2/11/2023

Uchwała Rady Nadzorczej 3/11/2023

Regulamin przydziału i użytkowania miejsc postojowych

Uchwała Rady Nadzorczej – opłaty za miejsca postojowe

Uchwała Rady Nadzorczej – opłaty za miejsca postojowe (Styczeń 2023)

Uchwała Rady Nadzorczej projekt organizacji ruchu

Uchwała Rady Nadzorczej projekt organizacji ruchu