Rada Nadzorcza

 

Skład Rady Nadzorczej SM „Łazienkowska”

Prezydium Rady Nadzorczej:

Przewodniczący – Bartosz Szyke
Zastępca Przewodniczącego – Danuta Urbanowicz
Sekretarz – Waldemar Pastuszuk

Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej– Krzysztof Karcz
Członkowie: Mariola Nowacka, Urszula Orzoł, Ireneusz Grochocki

📧 rada.nadzorcza@lazienkowska.info