Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej SM „Łazienkowska”

Prezydium Rady Nadzorczej:

Przewodniczący – Bartosz Szyke
Zastępca Przewodniczącego – Danuta Urbanowicz
Sekretarz – Waldemar Pastuszuk

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Krzysztof Karcz
Zastępca Przewodniczącego – Bogusława Tkaczyk
Członkowie: Małgorzata Oszaciuk