Konserwator

Opis stanowiska i zakres obowiązków
Monitorowanie aktualnego stanu technicznego w danym budynku oraz usuwanie ewentualnych drobnych awarii i dokonywanie drobnych napraw oraz monitorowanie stanu terenów zielonych i przyległych na wyznaczonej przestrzeni.

Główne obowiązki:
 dbanie o utrzymanie należytego stanu budynków i na podległym terenie,
 przeprowadzanie drobnych napraw i reagowanie/zgłaszanie na awarie,
 współpraca z innymi specjalistami – w przypadku poważnych awarii i napraw.

Zakres obowiązków na stanowisku konserwatora:

Wykonywanie drobnych prac naprawczo-remontowych w tym:

  1. prace związane z konserwacją urządzeń (np. zamykanie zaworów, zgłaszanie nieprawidłowości),
  2. naprawa zamków, okuć stolarskich, regulacja i uszczelnianie skrzydeł drzwi i okien,
  3. dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki),
  4. prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym, powstających w trakcie eksploatacji budynku, np. usuwanie przebarwień na ścianach i sufitach, malowanie elementów ogrodzenia, wykonywanie drobnych napraw, np. ławek,
  5. dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia,
  6. utrzymywanie porządku w pomieszczeniach przynależnych konserwatorowi,
  7. dokonywanie zakupu narzędzi i materiałów niezbędnych do pracy i planowanych napraw po wcześniejszej akceptacji przełożonego,
  8. zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa,
  9. wykonywanie zleceń przełożonego, związanych z charakterem stanowiska.

Walne Zgromadzenie 25.06.2024 Porządek obrad