Informacja o przeglądzie elektrycznym

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy że w dniach 14 – 16 lutego 2024 roku odbędzie się obowiązkowy ( art. 62 Prawa Budowlanego ) przegląd instalacji elektrycznej.

  • W dniu 14 luty 2024r w godzinach 17.00-20.00 w budynku przy ul. Wspólnej 41
  • W dniu 15 luty 2024r w godzinach 17.00-20.00 w budynku przy ul. Armii Ludowej 7
  • W dniu 16 luty 2024r w godzinach 17.00-20.00 w budynkach przy ul. Polna 30, Polna 30A, Polna 30B

Wykonawcą przeglądu jest firma : JPG JAROSŁAW GIRUĆ Tel kontaktowy : 724 856 664

Firma nie przyjmuje rezerwacji godzinowych przeglądu.

Uprzejmie prosimy o obecność w lokalach od godziny 17.00 do godziny 20.20

Koszt indywidualnego badania w przypadku nie wykonania w terminie przeglądu, wynosi 250zł.

Walne Zgromadzenie 25.06.2024 Porządek obrad

Wspólna 41 Przekształcenia

Nieczynne biuro

Nieczynne biuro

Utrudniony wjazd na parking Polna

Ostateczny termin przeglądu instalacji elektrycznej

Walne Zgromadzenie 25.06.2024 Porządek obrad