Odbiór kart parkingowych

Administracja S.M. Łazienkowska prosi użytkowników miejsc postojowych  o odbiór kart parkingowych do dnia 15 marca 2024 roku. Karty dostępne w biurze administracji, w godzinach pracy.

Przypominamy, że parkowanie na terenie osiedla odbywa się wyłącznie na podstawie posiadanej karty parkingowej, umieszczonej za szybą samochodu, w widocznym miejscu.

Walne Zgromadzenie 25.06.2024 Porządek obrad

Wspólna 41 Przekształcenia

Nieczynne biuro

Nieczynne biuro

Utrudniony wjazd na parking Polna

Ostateczny termin przeglądu instalacji elektrycznej

Walne Zgromadzenie 25.06.2024 Porządek obrad