Ostateczny termin przeglądu instalacji elektrycznej

Uprzejmie informujemy że w poniższych terminach odbędzie się III ostateczny, obowiązkowy (art. 62 Prawa Budowlanego) przegląd instalacji elektrycznej.

13 marca 2024r w godzinach 18.00 – 20.00 w budynku przy ulicy Wspólnej 41 oraz Armii Ludowej 7

14 marca 2024r w godzinach 18.00 – 20.00 w budynkach przy ulicy Polnej 30, Polnej 30A, Polnej 30B


Firma nie przyjmuje rezerwacji godzinowych przeglądu. Uprzejmie prosimy o obecność w lokalach od godziny 18:00 do godziny 20:00 i udostępnienie lokali do przeglądu.

Wykonawcą przeglądu jest firma: JPG JAROSŁAW GIRUĆ

Telefon kontaktowy: 724 856 664

Ostateczny termin przeglądu instalacji elektrycznej

Odbiór kart parkingowych

Informacja o przeglądzie elektrycznym

Awaria ciepłownicza (w tym ciepłej wody) na Armii Ludowej 7 – awaria ma miejsce po stronie VEOLII. Termin zakończenia 09.01.2024, godz. 22:00.

UWAGA

Awaria