Ostateczny termin przeglądu instalacji elektrycznej

Uprzejmie informujemy że w poniższych terminach odbędzie się III ostateczny, obowiązkowy (art. 62 Prawa Budowlanego) przegląd instalacji elektrycznej.

13 marca 2024r w godzinach 18.00 – 20.00 w budynku przy ulicy Wspólnej 41 oraz Armii Ludowej 7

14 marca 2024r w godzinach 18.00 – 20.00 w budynkach przy ulicy Polnej 30, Polnej 30A, Polnej 30B


Firma nie przyjmuje rezerwacji godzinowych przeglądu. Uprzejmie prosimy o obecność w lokalach od godziny 18:00 do godziny 20:00 i udostępnienie lokali do przeglądu.

Wykonawcą przeglądu jest firma: JPG JAROSŁAW GIRUĆ

Telefon kontaktowy: 724 856 664

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki

Niższe opłaty za śmieci w Warszawie

Walne Zgromadzenie 25.06.2024 Porządek obrad

Wspólna 41 Przekształcenia

Nieczynne biuro

Nieczynne biuro

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki