Nieczynne biuro

W dniu 2 maja 2024 roku biuro
administracji Spółdzielni Mieszkaniowej
„Łazienkowska” będzie nieczynne.
Telefon alarmowy – awarie
730 173 173
MD-Group

Nieczynne biuro

Utrudniony wjazd na parking Polna

Ostateczny termin przeglądu instalacji elektrycznej

Odbiór kart parkingowych

Informacja o przeglądzie elektrycznym

Awaria ciepłownicza (w tym ciepłej wody) na Armii Ludowej 7 – awaria ma miejsce po stronie VEOLII. Termin zakończenia 09.01.2024, godz. 22:00.