Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Łazienkowska” informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” w dniu 14 czerwca 2023 r. podjęło uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Jednocześnie określiło termin kontynuacji przerwanego Walnego Zgromadzenia. Tym samym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” w Warszawie zwołuje (celem kontynuacji) Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” w Warszawie,

na dzień 21.06.2023 r. (środa) o godz. 17:00

 w sali konferencyjnej (I p.) Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej 7A.

Zaproszenie na spotkanie z zarządem

Uwaga

Aktualizacja danych teleadresowych do dnia 29.02.2024