Opłaty za zimną wodę i ścieki

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” zawiadamia, że zgodnie z nową zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Taryfą od 27.01.2023 r. zmianie ulega wysokość opłaty za zimną wodę i ścieki w następujący sposób:

  • W pierwszym roku jej obowiązywania 4,29 zł/m 3 wody oraz 6,59 zł/m 3 ścieków, łącznie 10,88zł.
  • W drugim roku 4,54 zł/m 3 wody oraz 6,92 zł/m 3 ścieków, łącznie 11,46zł.
  • W trzecim roku 4,72 zł/m 3 wody oraz 7,26 zł/m 3 ścieków, łącznie 11,98zł.

Według nowej zatwierdzonej taryfy cena świadczonych przez MPWiK usług wzrośnie w pierwszym roku o 10,5%, w drugim roku o 5,3%, a w trzecim 4,5%.

W związku z powyższym w rozliczeniu wody za I półrocze 2023r. zostanie uwzględniona nowa cena wody tj. 10,88zł./m3 obowiązująca od dnia 27 stycznia 2023r.

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki

Niższe opłaty za śmieci w Warszawie

Walne Zgromadzenie 25.06.2024 Porządek obrad

Wspólna 41 Przekształcenia

Nieczynne biuro

Nieczynne biuro

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki