ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy/Członkowie Spółdzielni,

Rok 2022 był dla nas wszystkich rokiem trudnym i nieprzewidywalnym. Wszyscy zmagaliśmy się ze skutkami epidemii, konsekwencjami wojny na Ukrainie, szalejącą inflacją, drastycznymi podwyżkami cen żywności, energii, ciepła, paliw itp. Również Spółdzielnia odczuła skutki negatywnych wydarzeń otaczającego nas świata. W ciągu mijającego roku podjęliśmy trudne decyzje mające wpływ na funkcjonowanie Spółdzielni w przyszłości.

Zarząd – w bieżącym roku – zmierzył się z licznymi kłopotami, które nie zostały rozwiązane, ani zauważone przez poprzednie lata. Wiele spraw udało się rozwiązać, a jeszcze więcej pozostało do rozwiązania. W mijającym roku – z powodów formalnych – nie udało się zwołać walnego zgromadzenia, jednakże wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, chciałbym – jako p.o. Prezesa Zarządu – omówić z Państwem wszystkie problemy, które dot. Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska”, w tym także przybliżyć sprawy z którymi na co dzień zmaga się Zarząd, rozwiać pojawiające się wątpliwości czy nieporozumienia oraz odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania.

Dlatego w imieniu swoim i Rady Nadzorczej serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców/członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” na zebranie mieszkańców, które odbędzie się 26 października 2022 r. (środa) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Polna 7A (OSiR Polna I piętro).

Liczę na Państwa obecność, cenne uwagi oraz konstruktywne propozycje. Zmieniajmy razem naszą małą Ojczyznę jakim jest nasza Spółdzielnia – nasz wspólny dom.

Z wyrazami szacunku
p.o. Prezesa Zarządu
Mariusz Gaj

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki

Niższe opłaty za śmieci w Warszawie

Walne Zgromadzenie 25.06.2024 Porządek obrad

Wspólna 41 Przekształcenia

Nieczynne biuro

Nieczynne biuro

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki