OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” uprzejmie informuje, iż działając na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 7 września 2022 r. wprowadza w życie zaakceptowany projekt organizacji ruchu na terenie nieruchomości ul. Polna. Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na stałe zamieszkałych pod wskazanym adresem oraz inne osoby i podmioty do złożenia informacji o chęci korzystania z miejsca postojowego, począwszy od 12 września 2022 r. do dnia 23 września 2022 r. Informację należy złożyć pisemnie osobiście w siedzibie Spółdzielni, pocztą tradycyjną lub mailową.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni

Nieczynne biuro

Utrudniony wjazd na parking Polna

Ostateczny termin przeglądu instalacji elektrycznej

Odbiór kart parkingowych

Informacja o przeglądzie elektrycznym

Awaria ciepłownicza (w tym ciepłej wody) na Armii Ludowej 7 – awaria ma miejsce po stronie VEOLII. Termin zakończenia 09.01.2024, godz. 22:00.