Informacja w sprawie podwyżek kosztów eksploatacji i funduszu remontowego. Więcej na stronie: Dokumenty/Rada Nadzorcza

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki

Niższe opłaty za śmieci w Warszawie

Walne Zgromadzenie 25.06.2024 Porządek obrad

Wspólna 41 Przekształcenia

Nieczynne biuro

Nieczynne biuro

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki