INFORMACJA O NOWYCH NR RACHUNKÓW BANKOWYCH

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż od lutego br. zostały założone dla wszystkich lokali indywidualne rachunki bankowe. Uprzejmie prosimy już o dokonywanie wpłat na nowe konta bankowe, które umieszczone są w zawiadomieniu bądź na fakturze. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z księgowością pod numerem telefonu 510-126-592.
Mając na uwadze nasze dobro wspólne zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o zaktualizowanie Państwa danych kontaktowych – numery telefonów oraz adresy mailowe. Aktualne dane kontaktowe są nam niezbędne podczas usuwania awarii jak również w przypadku wysyłania powiadomień i ogólnych informacji.

Z poważaniem
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Walne Zgromadzenie 25.06.2024 Porządek obrad

Wspólna 41 Przekształcenia

Nieczynne biuro

Nieczynne biuro

Utrudniony wjazd na parking Polna

Ostateczny termin przeglądu instalacji elektrycznej

Walne Zgromadzenie 25.06.2024 Porządek obrad