OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” serdecznie zaprasza wszystkich
mieszkańców ulicy Polna 30, Polna 30A, Polna 30B na zebranie dotyczące projektu nowej
organizacji ruchu na parkingu. Nowy schemat proponowanej organizacji ruchu, w tym
wytyczenia od nowa miejsc parkingowych znajduje się w siedzibie Spółdzielni i na stronie
internetowej w zakładce Komunikaty.

Czas i miejsce zebrania: 06.09.2022 r. godz. 17:00, parking ul. Polna 30
Liczymy na Państwa obecność i cenne uwagi.

Pobierz nowy schemat

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki

Niższe opłaty za śmieci w Warszawie

Walne Zgromadzenie 25.06.2024 Porządek obrad

Wspólna 41 Przekształcenia

Nieczynne biuro

Nieczynne biuro

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki