Opłaty za zimną wodę i ścieki

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” zawiadamia, że zgodnie z nową zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Taryfą od 27.01.2023 r. zmianie ulega wysokość opłaty za zimną wodę i ścieki w następujący sposób: Według nowej zatwierdzonej taryfy cena świadczonych przez MPWiK usług wzrośnie w pierwszym roku o 10,5%, w drugim roku o 5,3%, a w trzecim 4,5%. W […]

Opłaty za zimną wodę i ścieki Read More »