Spółdzielnia mieszkaniowa Łazienkowska

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łazienkowska powstała zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydz. XVI Gospodarczy w dniu 22 maja 1990 r. jako następca prawny Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej w Warszawie ul. Złota 61.

O nas

 Siedzibą Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska jest miasto Warszawa. Zgodnie z tym Postanowieniem przedmiotem działalności SM „Łazienkowska” jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni i ich rodzin oraz innych potrzeb wynikających z zamieszkania we wspólnych budynkach Spółdzielni.

W tym celu Spółdzielnia:

  • prowadzi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi oraz zarządza majątkiem własnym,
  • ustanawia odrębne prawa własności lokali na żądanie Członków Spółdzielni,
  • wynajmuje członkom Spółdzielni lub innym osobom lokale użytkowe,
  • rozwija działalność społeczną,
  • organizuje wśród Mieszkańców wzajemną pomoc i krzewi kulturę współżycia
Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki
Niższe opłaty za śmieci w Warszawie
Walne Zgromadzenie 25.06.2024 Porządek obrad
Wspólna 41 Przekształcenia
Nieczynne biuro
Nieczynne biuro
Utrudniony wjazd na parking Polna
Ostateczny termin przeglądu instalacji elektrycznej

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki