INFORMACJA

dla właścicieli praw do lokali w budynkach S.M. „Łazienkowska”

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że prawa użytkowania wieczystego wszystkich działek, na których stoją budynki Spółdzielni zostały przekształcone we własność.
Ustalając opłaty za przekształcenie Urząd M. St. Warszawy zastosował bonifikatę dla lokali mieszkalnych w wysokości 99% opłaty podstawowej.
Szczegółowe rozliczenia opłaty jednorazowej na poszczególne lokale oraz opłaty stałej rozłożonej na 99 rocznych rat – otrzymacie Państwo do skrzynek pocztowych lub pocztą elektroniczną.

Zarząd Spółdzielni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.