Walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenie 25.06.2024 Porządek obrad

Pełnomocnictwo do Walnego Zgromadzenia

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska”

Informacja dotycząca zbliżającego się Walnego Zgromadzenia

Zawiadomienie – Zwołanie Walnego Zgromadzenia

Uchwały Walnego Zgromadzenia

Załącznik do Uchwały Nr. 7/2023

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” w 2021

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” w 2022

Sprawozdanie finansowe za 2021

Sprawozdanie finansowe za 2022

Informacja od SM Łazienkowska

Walne Zgromadzenie 25.06.2024 Porządek obrad