Komunikaty

Wszystkie komunikaty

 • Oświadczenie dot. Parkowania na terenie posesji

  Szanowni Państwo,

  w związku z planowanym uruchomieniem od dnia 3 kwietnia br. nowego systemu identyfikacji osób upoważnionych do wjazdu i parkowania na terenie posesji ul. Polna 30/30A/30B oraz Al. Armii Ludowej 7 poprzez otwieranie bramy wjazdowej telefonem (system GSM), zwracamy się z prośbą do wszystkich osób korzystających z parkingu o zgłoszenie się do 31.03.2023 r. do biura SM Łazienkowska w celu wypełnienia dokumentów umożliwiających dalsze korzystanie z miejsc postojowych. Oświadczenie można złożyć również mailowo (skan podpisanego oświadczenia). Tylko podanie wszystkich wskazanych danych umożliwi w pełni identyfikację i upoważnienie do wjazdu na teren posesji.

  Pobierz oświadczenie

 • Informacja o wymianie liczników II termin

  Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Prosimy Państwa o obecność w domu w dniach:

  Adres nieruchomościData wymianyGodziny wymianyNumery lokali
  POLNA 3016.03.2023 r.14:00-18:302, 8, 14, 25, 26, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 48, 57 oraz lokale usługowe
  ARMII LUDOWEJ 716.03.2023 r.11:00-18:004, 7, 9, 11,12, 14, 16, 24, 27, 29, 32, 35, 40, 41, 47, 52, 53, 60, 65, 66, 69, 72, 75, 76, 81, 86, 88, 90, 91, 96, 97, 100, 104, 109, 110
  WSPÓLNA 4117.03.2023 r.11:00-18:002, 3, 5, 9, 10, 14, 19, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 35, 39, 43, 45, 46, 50, 52, 58, 61, 63, 65, 67, 68, 76, 79, 82, 86, 88, 93, 94, 98 oraz lokale usługowe

  Kolejny dodatkowy termin wymiany wodomierzy jest dodatkowo płatny przez właściciela.

  •  Prosimy o udostępnienie lokali oraz przygotowanie miejsca montażu wodomierzy tj.: zdjęcie zabudowy ekranów, szafek oraz elementów zasłaniających dostęp.
  •  Przewidywany czas wykonania wymiany w jednym lokalu może wynieść do 30 minut.
  •  Wykonanie prac prosimy potwierdzić na smartfonie u Wykonawcy.
  •  Mogą wystąpić również okresowe przerwy w dostawie wody.

  W przypadku potrzeby określenia bardziej precyzyjnego terminu montażu wskaż przedział
  godzinowy, który najbardziej Ci odpowiada:
  1. Kontaktując się telefonicznie pod numerem tel. 22 101 06 27 (czynny pon.- pt. godz. 10:00-18:00)
  2. Wypełniając formularz – zeskanuj w swoim telefonie kod QR zamieszczony obok i postępuj według instrukcji.

 • Dotyczy II terminu wymiany wodomierzy

  Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Prosimy Państwa o obecność w domu w dniach:

  Adres nieruchomościData wymianyGodziny wymianyNumery lokali
  POLNA 30A08.03.2023 r.11:00-18:302, 3, 8, 10, 15, 16, 18, 19, 27, 34, 36, 42, 44, 54, 57, 59, 60 oraz lokale usługowe
  POLNA 30B08.03.2023 r.11:00-18:302, 8, 13, 16, 22, 26, 27, 29, 33, 36, 43, 47, 48, 59, 60, 62 oraz lokale usługowe

  Kolejny dodatkowy termin wymiany wodomierzy jest dodatkowo płatny przez właściciela.

  •  Prosimy o udostępnienie lokali oraz przygotowanie miejsca montażu wodomierzy tj.: zdjęcie zabudowy ekranów, szafek oraz elementów zasłaniających dostęp.
  •  Przewidywany czas wykonania wymiany w jednym lokalu może wynieść do 30 minut.
  •  Wykonanie prac prosimy potwierdzić na smartfonie u Wykonawcy.
  •  Mogą wystąpić również okresowe przerwy w dostawie wody.

  W przypadku potrzeby określenia bardziej precyzyjnego terminu montażu wskaż przedział
  godzinowy, który najbardziej Ci odpowiada:
  1.Kontaktując się telefonicznie pod numerem tel. 22 101 06 27 (czynny pon.- pt. godz. 10:00-18:00)
  2.Wypełniając formularz – zeskanuj w swoim telefonie kod QR zamieszczony obok i postępuj według instrukcji.

 • Informacja o braku wymiany wodomierza

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łazienkowska” działając na podstawie Prawa o miarach oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych informuje, że wymiana wodomierzy z nakładką radiową zimnej i ciepłej wody prowadzona jest w jednym czasie w całych zasobach Spółdzielni przy zastosowaniu tego samego rodzaju wodomierzy. Zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych art. 6 1 ust. 3 pkt 1 i art. 6 1 ust. 4 lokator zobowiązany jest do udostepnienia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wykonania robót. Ponadto w oparciu o Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków art. 6 ust. 8  cyt. „Osoba korzystająca z lokalu jest zobowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany”.

  Informujemy, że rozliczanie kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków, w tym zasady rozliczania ilościowego zużycia podgrzanej wody odbywa się na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska”.

  Informujemy, że nie dokonano skutecznej wymiany wodomierzy w Państwa lokalu. Wobec powyższego został wyznaczony drugi i ostatni termin wymiany. Szczegóły dotyczące terminu zostały wywieszone na klatce schodowej jak również na stronie internetowej Spółdzielni.
  Nieudostępnienie lokalu w II terminie wymiany wodomierzy spowoduje, że:

  • koszty wymiany wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi w dodatkowym terminie obciążają w całości użytkownika lokalu,
  • dostawa zimnej wody i odprowadzania ścieków do lokalu rozliczana będzie ryczałtowo na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (5,4 m 3 /mieszkańca/miesiąc),
  • podgrzanie wody w lokalu rozliczane będzie ryczałtowo na osobę.

  Tylko wymiana wszystkich wodomierzy w lokalu umożliwia ich dotychczasowy sposób rozliczania.

  Nadmieniamy, że użytkownik lokalu ma obowiązek umożliwienia swobodnego dostępu do pionów wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w zajmowanym mieszkaniu na całej wysokości pomieszczenia.

  Z poważaniem
  Zarząd Spółdzielni

 • INFORMACJA O NOWYCH NR RACHUNKÓW BANKOWYCH

  Szanowni Państwo,
  uprzejmie informujemy, iż od lutego br. zostały założone dla wszystkich lokali indywidualne rachunki bankowe. Uprzejmie prosimy już o dokonywanie wpłat na nowe konta bankowe, które umieszczone są w zawiadomieniu bądź na fakturze. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z księgowością pod numerem telefonu 510-126-592.
  Mając na uwadze nasze dobro wspólne zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o zaktualizowanie Państwa danych kontaktowych – numery telefonów oraz adresy mailowe. Aktualne dane kontaktowe są nam niezbędne podczas usuwania awarii jak również w przypadku wysyłania powiadomień i ogólnych informacji.

  Z poważaniem
  ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

 • Informacja o wymianie liczników

  Szanowni Państwo

  Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Prosimy Państwa o obecność w domu w dniach:

  Adres nieruchomościData wymianyGodziny wymianyNumery lokali
  WSPÓLNA 4103.03.2023 r.16:30-18:301-13
  WSPÓLNA 4106.03.2023 r.11:00-18:3014-49 oraz lokale użytkowe
  WSPÓLNA 4107.03.2023 r.11:00-18:3050-99
  ARMII LUDOWEJ 701.03.2023 r.11:00-18:301-41
  ARMII LUDOWEJ 702.03.2023 r.11:00-18:3042-84
  ARMII LUDOWEJ 703.03.2023 r.11:00-16:0085-110
  POLNA 3022.02.2023 r.11:00-18:301-38 oraz lokale użytkowe
  POLNA 3023.02.2023 r.11:00-18:3039-61
  POLNA 30A23.02.2023 r.11:00-18:301-15
  POLNA 30A24.02.2023 r.11:00-18:3016-53 oraz lokale użytkowe
  POLNA 30A27.02.2023 r.11:00-18:3054-64
  POLNA 30B27.02.2023 r.11:00-18:301-27
  POLNA 30B28.02.2023 r.11:00-18:3028-64 oraz lokale użytkowe
  • Prosimy o udostępnienie lokali oraz przygotowanie miejsca montażu wodomierzy tj.: zdjęcie zabudowy ekranów, szafek oraz elementów zasłaniających dostęp.
  • Przewidywany czas wykonania wymiany w jednym lokalu może wynieść do 30 minut.
  • Wykonanie prac prosimy potwierdzić na smartfonie u Wykonawcy.
  • Mogą wystąpić również okresowe przerwy w dostawie wody.
   W przypadku potrzeby określenia bardziej precyzyjnego terminu montażu wskaż przedział godzinowy, który najbardziej Ci odpowiada:
  1. Kontaktując się telefonicznie pod numerem tel. 22 101 06 27  (czynny pon.-pt. godz. 10:00-18:00)
  2. Wypełniając formularz – zeskanuj w swoim telefonie kod QR zamieszczony obok i postępuj według instrukcji.
 • ZAWIADOMIENIE

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” zawiadamia, że zgodnie z nową zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Taryfą od 27.01.2023 r. zmianie ulega wysokość opłaty za zimną wodę i ścieki w następujący sposób:

  • W pierwszym roku jej obowiązywania 4,29 zł/m 3 wody oraz 6,59 zł/m 3 ścieków, łącznie 10,88zł.
  • W drugim roku 4,54 zł/m 3 wody oraz 6,92 zł/m 3 ścieków, łącznie 11,46zł.
  • W trzecim roku 4,72 zł/m 3 wody oraz 7,26 zł/m 3 ścieków, łącznie 11,98zł.

  Według nowej zatwierdzonej taryfy cena świadczonych przez MPWiK usług wzrośnie w pierwszym roku o 10,5%, w drugim roku o 5,3%, a w trzecim 4,5%.

  W związku z powyższym w rozliczeniu wody za I półrocze 2023r. zostanie uwzględniona nowa cena wody tj. 10,88zł./m3 obowiązująca od dnia 27 stycznia 2023r.

 • ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW

  Szanowni Państwo,
  Drodzy Mieszkańcy/Członkowie Spółdzielni,

  Rok 2022 był dla nas wszystkich rokiem trudnym i nieprzewidywalnym. Wszyscy zmagaliśmy się ze skutkami epidemii, konsekwencjami wojny na Ukrainie, szalejącą inflacją, drastycznymi podwyżkami cen żywności, energii, ciepła, paliw itp. Również Spółdzielnia odczuła skutki negatywnych wydarzeń otaczającego nas świata. W ciągu mijającego roku podjęliśmy trudne decyzje mające wpływ na funkcjonowanie Spółdzielni w przyszłości.

  Zarząd – w bieżącym roku – zmierzył się z licznymi kłopotami, które nie zostały rozwiązane, ani zauważone przez poprzednie lata. Wiele spraw udało się rozwiązać, a jeszcze więcej pozostało do rozwiązania. W mijającym roku – z powodów formalnych – nie udało się zwołać walnego zgromadzenia, jednakże wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, chciałbym – jako p.o. Prezesa Zarządu – omówić z Państwem wszystkie problemy, które dot. Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska”, w tym także przybliżyć sprawy z którymi na co dzień zmaga się Zarząd, rozwiać pojawiające się wątpliwości czy nieporozumienia oraz odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania.

  Dlatego w imieniu swoim i Rady Nadzorczej serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców/członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” na zebranie mieszkańców, które odbędzie się 26 października 2022 r. (środa) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Polna 7A (OSiR Polna I piętro).

  Liczę na Państwa obecność, cenne uwagi oraz konstruktywne propozycje. Zmieniajmy razem naszą małą Ojczyznę jakim jest nasza Spółdzielnia – nasz wspólny dom.

  Z wyrazami szacunku
  p.o. Prezesa Zarządu
  Mariusz Gaj

 • MIESZKAŃCY – UŻYTKOWNICY MIEJSC PARKINGOWYCH

  Szanowni Państwo,
  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” informuje, iż w związku z zakończeniem wprowadzania nowej organizacji ruchu, w tym wytyczenia nowych miejsc parkingowych, od dnia 17.10.2022 r. (poniedziałek) prosimy użytkowników miejsc postojowych o parkowanie na swoich nowych miejscach postojowych.

  Z poważaniem,
  Zarząd Spółdzielni

 • Uchwała nr 8/2022

  Uchwała Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wysokości zaliczek na centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych i użytkowych od dnia 01.10.2022 r.

  Dostępna do pobrania w zakładce Dokumenty – Zarząd.