Komunikaty

Nieczynne biuro
Utrudniony wjazd na parking Polna
Ostateczny termin przeglądu instalacji elektrycznej
Odbiór kart parkingowych
Informacja o przeglądzie elektrycznym
Awaria ciepłownicza (w tym ciepłej wody) na Armii Ludowej 7 – awaria ma miejsce po stronie VEOLII. Termin zakończenia 09.01.2024, godz. 22:00.
UWAGA
Awaria
Zmiana stawek
Uchwała 3/11/2023
Uchwała 2/11/2023
Informacja w sprawie podwyżek kosztów eksploatacji i funduszu remontowego. Więcej na stronie: Dokumenty/Rada Nadzorcza