Skład Zarządu:

Prezes Zarządu - mgr inż. Roman Poskoczym

Członek Zarządu - Irena Salaburska