Warszawa 27.11.2017 r

Plan remontowy na 2018 r.
uchwalony przez R.N. w dniu 27.11.2017 r. (Uchwała nr 7/2017)


AL - 7 - UWAGI
1.Remont bramy wjazdowej.-
2.Wymiana wodomierzy (na system odczytu radiowego).-
AL - 13
1.Wymiana wodomierzy (na system odczytu radiowego).-
2.Remont balustrad balkonowych.-
AL - 15
1.Wymiana wodomierzy (na system odczytu radiowego).-
2.Remont balustrad balkonowych.-
AL - 17
1.Wymiana wodomierzy (na system odczytu radiowego).-
2.Remont balustrad balkonowych.-
Wsp-41
1.Wymiana wodomierzy (na system odczytu radiowego).-
-
1.Rezerwa na roboty nieprzewidziane we wszystkich budynkach-

Warszawa 12.12.2016 r

Plan remontowy na 2017 r.
uchwalony przez R.N. w dniu 12.12.2016 r. (Uchwała nr 9)


AL - 7 - UWAGI
1.Wymiana zaworów przy kolektorach ciepłowniczych ? 80 - szt. 4; ? 65- szt. 2 -
2.Przegląd 5-letni instalacji elektr. ,odgromowej w lokalach i budynku..-
AL - 13
1.Remont pomieszczenia zsypowego.-
2.Przegląd 5-letni inst. elektrycznej i odgromowej.-
AL - 15
1.Remont pomieszczenia zsypowego.-
2.Przegląd 5-letni instalacji elektr. i odgromowej-
AL - 17
1.Wymiana kolektorów i zaworów w węźle cieplnym.-
2.Remont pomieszczenia zsypowego.-
3.Przegląd 5-letni instalacji elektr. i odgromowej-
Wsp-41
1.Wymiana zaworów kulowych oraz montaż zaworów cyrkulacyjnych na poziomach Z.W. i C.W. ( 18 pionów).-
2.Wymiana wyłącznika głównego oraz tablic piętrowych instalacji elektrycznej.-
3.Wymiana wyłączników dźwigowych.-
-
1.Rezerwa na roboty nieprzewidziane-
2.Remont pomieszczeń warsztatowych i gospodarczych Al.-17 ( w koszty ogólne)-