Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska”W wyniku wyborów uzupelniajacych dokonanych na Walnym Zgromadzeniu Czlonków w dniu 24.05.2017 r. skład Rady Nadzorczej prezentuje sie jak poniźej :


  • Przewodniczaca - Romualda Konecka
  • V-ce Przewodniczaca - Danuta Urbanowicz
  • Sekretarz - Teresa Wolska
  • Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Bogdan Radowicki
  • V-ce Przewodniczaca Komisji Rewizyjnej - Jolanta Klenkiewicz
  • Czlonek Komisji Rewizyjnej - Anna Sochocka
  • Czlonek Rady Nadzorczej - Janina Woznicka


Rada Nadzorcza rozpoczęła swą działalność pod hasłem:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łazienkowska” - dla mieszkańców


Chcemy w budynkach Spółdzielni i jej otoczeniu dobrze, godnie, chętnie i miło
mieszkać, uśmiechać się do sąsiadów, tak jak kwiaty uśmiechają się do nas.
Dostały chyba dobrą energię od pań, które tak troskliwie się nimi opiekują.
Dziękujemy za to Paniom z budynków przy:

  • al. Armii ludowej 7: p. Reginie, p. Eleonorze, p. Marii, p. Barbarze, p. Emilii,
  • al. Armii Ludowej 13: p. Janinie i p. Poli.
  • Uszanujmy wszyscy ich pracę i szanujmy zieleń.
 

Ogródki Kwiatowe przy Al. Armii Ludowej 13/15 - w 2/3 praca społeczna Członkiń Spółdzielni