Uchwała Rady Nadzorczej
S.M. "Łazienkowska” nr. 5/2019
z dnia 25.02.2019 r.W oparciu o § 3 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, zatwierdza w drodze niniejszej Uchwały wysokość stawki podstawowej za korzystanie z miejsc parkingowych, wwysokości 30-zł za jedno miejsce, za miesiąc. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, opłaty w zmienionej wysokości obowiązują od 01.06.2019 r.

Obecnych - 5
Głosów za - 5
Głosów przeciw - 0

SEKRETARZ

Teresa Wolska
PRZEWODNICZĄCA R.N.

Romualda Konecka

 

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska”W dniu 8.07.2019 r. w wyniku wyborów uzupełniających, które odbyły się na Walnym Zgromadzeniu Członków w czerwcu 2019 r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza w składzie :


  • Przewodniczaca - Romualda Konecka
  • Janina Woźnicka
  • Anna Sochocka
  • Bohdan Radowicki
  • Waldemar Pastuszuk


Rada Nadzorcza rozpoczęła swą działalność pod hasłem:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łazienkowska” - dla mieszkańców


Chcemy w budynkach Spółdzielni i jej otoczeniu dobrze, godnie, chętnie i miło
mieszkać, uśmiechać się do sąsiadów, tak jak kwiaty uśmiechają się do nas.
Dostały chyba dobrą energię od pań, które tak troskliwie się nimi opiekują.
Dziękujemy za to Paniom z budynków przy:

  • al. Armii ludowej 7: p. Reginie, p. Eleonorze, p. Marii, p. Barbarze, p. Emilii,
  • al. Armii Ludowej 13: p. Janinie i p. Poli.
  • Uszanujmy wszyscy ich pracę i szanujmy zieleń.
 

Ogródki Kwiatowe przy Al. Armii Ludowej 13/15 - w 2/3 praca społeczna Członkiń Spółdzielni