Nr telefonów gospodarzy domów
ul. Wspólna 41 22 6220719, 509142749
al. Armii Ludowej 7 22 6282736, 518 296 225
ul. Polna 30B 22 8255148, 508 243 664
ul. Polna 30A i 30 22 8250225, 508 243 665
Konserwator hydraulik 510 126 593


Zakres czynności i obowiązków gospodarzy domów
zatrudnionych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska”Do podstawowych obowiązków gospodarza domu należą dbałość o powierzone mu obiekty i tereny w zakresie utrzymania czystości oraz czuwanie nad przestrzeganiem porządku domowego i bezpieczeństwa.


 • Ochrona nieruchomości.
  • Nadzorowanie posesji i budynku w zakresie bezpieczeństwa, porządku, przebywania osób nieuprawnionych (m.in. akwizytorów).
  • Zapobieganie uszkodzeniom nieruchomości, instalacji i urządzeń oraz powiadamianie:
   • konserwatorów w razie awarii urządzeń wod.-kan, gazu, wind, instalacji elektrycznej,
   • służb porządkowych, policji, straży pożarnej w razie zagrożenia porządkowego lub pożarowego,
  • Kontrolowanie działania punktów świetlnych w budynku, windach i na terenie  posesji oraz bram wjazdowych i drzwi wejściowych do budynków i posesji.
 • Obowiązki porządkowe.
  • Zamiatanie klatek schodowych i chodników posesji – codziennie do godz.   11,oo oraz w miarę potrzeby dodatkowo.
  • Zmywanie całych klatek schodowych i korytarzy 1 raz w tygodniu (czwartek) do godz. 15,oo; zmywanie parterów – codziennie do godz. 11:00 oraz dodatkowo w miarę potrzeby.
  • Dokonywanie dezynsekcji zsypów i kieszeni zsypowych – 1 raz w miesiącu 13-go, a jeśli jest dniem wolnym, to w dniu następnym.
  • Zmywanie okien  i kloszy – 2 razy w roku, 2 tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz na polecenie Kierownika  Administracji.
  • Sprzątanie terenu – codziennie.
  • W dniach wyznaczonych przez Kierownika Administracji:
   • Mycie pralni i suszarni
   • Sprzątanie korytarzy piwnicznych – 1 raz  w miesiącu.
   • Mycie podłóg w kabinach windowych – codziennie.
   • Mycie ścian windowych – 2 razy w miesiącu.
   • Mycie lamperii ściennych – 1 raz w miesiącu.
   • Czyszczenie drzwi wejściowych – 1 raz w tygodniu.
   • Mycie drzwi balkonowych na klatkach schodowych – 2 razy w roku.
   • Czyszczenie kaloryferów, włączników, gniazdek – 1 raz w miesiącu.
  • Prace ogrodnicze – strzyżenie trawników, podlewanie roślin i trawników, przycinanie żywopłotów, sprzątanie gałęzi – w sezonie na bieżąco w miarę potrzeb.
  • Usuwanie z chodników, jezdni i pryzmowanie śniegu, zabezpieczanie przejść i dróg dojazdowych przed gołoledzią  (posypywanie piaskiem) - wg potrzeb, w tym w godzinach wczesno-rannych w razie oblodzenia przejść (godz. 6:00 – 7:00).
 • Inne.
  • Wywieszanie w święta narodowe flag, zdejmowanie i utrzymywanie ich w czystości.                 
  • Wywieszanie ogłoszeń Administracji w gablotach na klatkach schodowych.
  • Doręczanie mieszkańcom pism Rady Nadzorczej Zarządu i Administracji.                         

ZARZĄD