Warszawa, 29.03.2019 r.

Podział nadwyżek na niedobór GZM i fundusz remontowy
za lata 2008-2018Nakłady na remonty w latach 2008 - 2018

Bilans za 2018


Rachunek zysków i strat za 2018