Warszawa, 14.04.2017 r.

Podział nadwyżek na niedobór GZM i fundusz remontowy
za lata 2008-2016Nakłady na remonty w latach 2008 - 2016
Uchwały:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016


Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej


Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2016


Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za 2016 r.W 2016 r. miała miejsce lustracja Spółdzielni za lata 2013-2015 wykonana przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Z protokołem z lustracji oraz wnioskami polustracyjnymi można się zapoznać w biurze Spółdzielni.