Kierownik Administracji 0510 126 591

Nr telefonów służb miejskich
Pogotowie wod-kan. 022 839 03 88
022 869 03 88
Pogotowie gazowe 992
022 628 45 97
Pogotowie elektr. „DOMIS” 0 602 787 662
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie Policji 997
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Straż Miejska 996
022 825 87 63
022 660 52 99