Rozliczenia dotyczą kolejno budynków : Armii Ludowej 7, Polnej 30,30A,30B oraz Wspólnej 41.