Warszawa, 24.10.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że na posiedzeniu w dniu 24.10.2017 r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 3, zgodnie z którą począwszy od 01.02.2018 r. zostaje podniesiona stawka opłat za eksploatację lokali mieszkalnych o 45 gr/m2

Jednocześnie podjęto Uchwałę nr 4, na mocy której renciści i emeryci będący Członkami Spółdzielni na stałe zamieszkałymi w swoich lokalach, a posiadający niskie dochody – mogą się ubiegać o zniżkę do 10% w opłatach za eksploatację, obowiązujących od 01.02.2017 r.
Podania w tej sprawie przyjmuje i rozpatruje Zarząd Spółdzielni.

Warszawa 07.01.2015 r.

Uchwała nr 1013/2014

z dnia 30.12.2014 r.

Zarząd: R. Poskoczym
Ir. Salaburska

 1. Opłaty za śmieci będą rozliczane na poszczególne nieruchomości odrębnie. Stawki zostały ustalone w oparciu Ustawę z 2011 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach i o Uchwalę Rady Warszawy z dnia 12.06.2013 r Nr. LVIII/1623/2013 o wysokości opłat za wywóz śmieci.
  1. w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:
   1. 10,00 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
   2. 19,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
   3. 28,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego,
   4. 37,00 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego;
  2. w przypadku, gdy odpady komunalne nie będą zbierane selektywnie, w wysokości odpowiednio :
   1. 12,00 zł
   2. 23,00 zł
   3. 34,00 zł
   4. 45,00 zł
 2. Zarząd postanowił systematycznie wdrożyć selektywną zbiórkę odpadów w poszczególnych nieruchomościach. Jednocześnie postanowił pobrać od właścicieli mieszkań zaliczki na poczet kosztów wywozu śmieci komunalnych w wysokości odpowiadającej zbiórce nieselektywnej począwszy od 01.07.2013 r. Zaliczki zostaną rozliczone z właścicielami do 31.03.2015 r. za 2014 r. oraz do 31.03.2016 r. za 2015 r.; do wysokości odpowiadającej zbiórce selektywnej o ile Gmina Warszawa-Śródmieście nie naliczy opłat administracyjnych za nieprawidłową selekcję odpadów.