Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łazienkowska”
Warszawa 00-635,
ul. Polna 30

Tel. 022 – 825 62 00
Godziny pracy, dyżury i kontakt


Funkcja

Osoba

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Telefon

ZARZĄD

Prezes Zarządu

mgr inż. Roman Poskoczym

10:00 – 18:00

8:00 - 16:00

8:00 - 16:00

8:00 - 16:00

8:00 - 16:00

22 8256200
508274096

Członek Zarządu
(spr. członkowsko-
lokalowe i gospodarka ekonomiczno-finansowa)

mgr. Ewa Frątczak

7:00 - 15:00

7:00 – 15:00

7:00 – 15:00

7:00 - 15:00

7:00 – 15:00

22 825 62 00

Administracja

Kierownik
(nadzór porządkowy nieruchomości, przeglądy, rozliczenia)

Jakub Sulborski

7:00 - 15:00
a od 6-go do 15-go każdego miesiąca 8:00 – 17:00

7:00 – 15:00

7:00 – 15:00

7:00 – 15:00

7:00 - 15:00
a od 6-go do 15-go każdego miesiąca 7:00 – 14:00

22 825 62 00
515 895 900

Księgowość

St. Księgowa

Renata Mrochoń

7:00 - 15:00
a od 6-go do 15-go każdego miesiąca 8:00 – 17:00

7:00 - 15:00

7:00 - 15:00

7:00 - 15:00

7:00 - 15:00
a od 6-go do 15-go każdego miesiąca 7:00 – 14:00

22 825 62 00

St. Księgowa

Alina Kosieradzka

7:00 - 15:00
a od 6-go do 15-go każdego miesiąca 8:00 – 17:00

7:00 – 15:00

7:00 – 15:00

7:00 – 15:00

7:00 - 15:00
a od 6-go do 15-go każdego miesiąca 7:00 – 14:00

22 825 62 00

Kasa

Czynna od 6-go do 15-go każdego miesiąca

15:00 – 16:30

10:00 – 12:00

10:00 – 12:00

22 825 62 00