Witamy na Stronie Internetowej
Spółdzielni Mieszkaniowej "Łazienkowska"

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łazienkowska powstała zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydz. XVI Gospodarczy w dniu 22 maja 1990 r. jako następca prawny Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej w Warszawie ul. Złota 61. Siedzibą Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska jest miasto Warszawa. Zgodnie z tym Postanowieniem przedmiotem działalności SM „Łazienkowska” jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni i ich rodzin oraz innych potrzeb wynikających z zamieszkania we wspólnych budynkach Spółdzielni.

W tym celu Spółdzielnia:
- prowadzi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi oraz zarządza majątkiem własnym,
- ustanawia odrębne prawa własności lokali na żądanie Członków Spółdzielni,
- Przydziela osobom fizycznym i prawnym lokale prawnie wolne na warunkach odrębnego prawa własności
- wynajmuje członkom Spółdzielni lub innym osobom lokale użytkowe,
- zbywa lokale wolne pod względem prawnym
- rozwija działalność społeczną,
- organizuje wśród Mieszkańców wzajemną pomoc i krzewi kulturę współżycia.

Biuro Administracji Spółdzielni
Mieszkaniowej "Łazienkowska"
czynne:

poniedziałki w godz. 8:00 – 17:00
wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00 - 15:00

lazienkowska@lazienkowska.info
ksiegowosc@lazienkowska.info


Druki do pobrania

Formularz kontaktowy
Klauzula poufności (stopka)


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łazienkowska"
ul. Polna 30
00-635 Warszawa tel. 825-62-00,
fax 825-86-32
NIP 525-000-65-55
REGON 00 6222240
KRS 0000014693