Dokumenty

Montaż klimatyzatora - wymagania

Klauzula poufności

Pełnomocnictwo do Walnego Zgromadzenia

Aktualizacja danych – Oświadczenie o ilości zamieszkałych osób

Zgłoszenie remontu

Prawo Spółdzielcze tekst jednolity 2018

Prawo Spółdzielcze tekst jednolity 2018

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Ustawa o zmianie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 20.07.2017 r.

Deklaracja członkowska osoby fizycznej

Zmiana adresów budynków mieszkalnych

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska”

Instrukcja instalacji oddymiania