Kategorie

  • INFORMACJA

    dla właścicieli praw do lokali w budynkach S.M. „Łazienkowska” Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że prawa użytkowania wieczystego wszystkich działek, na których stoją budynki Spółdzielni zostały przekształcone we własność.Ustalając opłaty za przekształcenie Urząd M. St. Warszawy zastosował bonifikatę dla lokali mieszkalnych w wysokości 99% opłaty podstawowej.Szczegółowe rozliczenia opłaty jednorazowej na poszczególne lokale oraz opłaty stałej rozłożonej na […]