Witamy na Stronie Internetowej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska”

Najnowsze komunikaty:

 • Uchwała nr 8/2022

  Uchwała Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wysokości zaliczek na centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych i użytkowych od dnia 01.10.2022 r. Dostępna do pobrania w zakładce Dokumenty – Zarząd.

 • OGŁOSZENIE

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” uprzejmie informuje, iż działając na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 7 września 2022 r. wprowadza w życie zaakceptowany projekt organizacji ruchu na terenie nieruchomości ul. Polna. Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na stałe zamieszkałych pod wskazanym adresem oraz inne osoby i podmioty do złożenia informacji o chęci korzystania z miejsca […]

 • OGŁOSZENIE

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” uprzejmie informuje, iż od dnia 1 września 2022 r. nie będzie kontynuowana nocna ochrona nieruchomości przy ul. Polnej 30, ul. Polnej 30A, ul. Polnej 30B. Z poważaniem Zarząd Spółdzielni

 • OGŁOSZENIE

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” serdecznie zaprasza wszystkichmieszkańców ulicy Polna 30, Polna 30A, Polna 30B na zebranie dotyczące projektu nowejorganizacji ruchu na parkingu. Nowy schemat proponowanej organizacji ruchu, w tymwytyczenia od nowa miejsc parkingowych znajduje się w siedzibie Spółdzielni i na stronieinternetowej w zakładce Komunikaty. Czas i miejsce zebrania: 06.09.2022 r. godz. 17:00, parking ul. Polna […]

Biuro Administracji Spółdzielni
Mieszkaniowej „Łazienkowska”
czynne:


Poniedziałek – Piątek
Godzina 7:30 – 15:30

lazienkowska@lazienkowska.info
ksiegowosc@lazienkowska.info
d.techniczny@lazienkowska.info

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łazienkowska”
ul. Polna 30
00-635 Warszawa tel. 22 825 62 00
NIP 525-000-65-55
REGON 00 6222240
KRS 0000014693

Numer konta bankowego: 
41 1440 1101 0000 0000 0440 0666
PKO BP S.A.